Предпазни средства за защита на слуха

Здравословни и безопасни условия на труд

1. За какво служат предпазните средства за защите на слуха?

Шумът може да бъде дразнещ. Ако е силен или продължителен, той може да увреди вашия слух както временно, така и за постоянно. Най-добрият начин за намаляване на риска от увреждане на вашия слух е чрез премахване или намаляване на нивото на шума при източника.

Тъй като това не винаги е възможно, съществуват различни видове предпазни средства за защита на слуха. Те са предназначени да намалят параметрите на шума до ниво, което няма да увреди вашия слух.

2. Какви видове съществуват?

 • Тапи за уши (вътрешни антифони): има различни видове тапи, предназначени за поставяне в ушния канал:
  • импрегнирани с восък памучни тапи за еднократна употреба;
  • тапи за еднократна употреба от каучук или сюнгер;
  • тапи за уши за многократна употреба, които може да се мият след използване. При нужда тапите за многократна употреба може да се предлагат с каишка през брадичката/главата
 • Предпазители за уши (външни антифони): представляват твърди капачки с меки уплътнения, които се поставят върху ушите. Те са свързани с лента през главата, която осигурява неподвижното поставяне върху ушите или, при нужда, може да бъдат интегрирани към защитна каска. Уплътненията съдържат течна или пластмасова пяна, която намалява нивото на шума, но все пак ви позволява да чувате нормален разговор.

3. Какви са техните ограничения?

 • Тапите за уши (вътрешните антифони) са предназначени единствено за краткотрайна употреба, напр. половин час (за по-дълго могат да се използват за защита от по-ниски нива на шум). При много високи нива на шум, напр. от реактивни двигатели, трябва да се използват предпазители за уши (външни антифони). За някои хора тапите за уши не са удобни. Те могат да увеличат така също риска от ушна инфекция, ако не се поддържат абсолютно чисти.
 • Предпазителите за уши понякога стават неудобни в горещи работни среди, като само понижават равнището на шума, без да го премахват. Трябва да се уверите, че те пасват точно, а уплътненията напълно прилепват към главата ви.

4. На какви места трябва да се носят предпазни средства за защита на слуха?

Трябва да носите предпазни средства за защита на слуха винаги, когато има вероятност по време на работа да попаднете на силен шум. Най-очевидното място за това е на перона на летище, където дори краткото излагане на шума на реактивен двигател може да доведе до продължително или необратимо увреждане на слуха. Продължителното излагане на умерен шум също може да доведе до трайно увреждане.

Съгласно законодателството в областта на здравословните и безопасни условия на труд някои зони са определени като „зони за носене на предпазители за уши“. Винаги, когато носенето на предпазни средства за защита на слуха е задължително, се поставя знакът, посочен тук.

 

5. Какви грижи се полагат за тях?

 • Тапи за уши (вътрешни антифони): съхранявайте тапите за уши за многократна употреба на хладно и чисто място. След употреба ги измивайте с мек почистващ препарат и ги избърсвайте периодично с разтвор на мек дезинфектант. В никакъв случай не ги оставяйте да киснат. Преди да ги използвате, огледайте външния вид на тапите за уши, за да се уверите, че няма признаци на износване или стареене.
 • Предпазители за уши (външни антифони): проверявайте ги редовно, за да се уверите, че не са повредени и състоянието им не се е влошило. Ако са повредени, предпазителите за уши, които са запълнени с течност, могат да протекат. Не прегъвайте лентата през главата, тъй като това може да понижи ефективността на предпазителите. Бършете ги периодично с разтвор на мек дезинфектант и ги съхранявайте при чисти условия, когато не ги използвате.

ИЗТОЧНИК: Сайт на Европейската комисия / ec.europa.eu

Количката е празна